Závazek mlčenlivosti

Společnost QuantumSoft se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. 

Společnost QuantumSoft se dále zavazuje, že zajistí dostatečnou ochranu důvěrných dat Klienta před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se QuantumSoft, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako QuantumSoft.

Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy uzavřené mezi společností QuantumSoft a Klientem.

Společnost QuantumSoft se dále zavazuje, že Klientem poskytnuté důvěrné informace budou použity pouze v souvislosti s přípravou projektu v rámsi služby a následně budou tyto důvěrné informace nevratně smazány či zničeny.

OZVĚTE SE NÁM

Informace uvedené na tomto webu jsou jen stručným přehledem, jak dokážeme připravit váš projekt.
Rádi s vámi vše probereme osobně u kávy a řekneme vám, jak vám může naše služba pomoci.

Quantum Soft s.r.o.

Nové sady 2, 602 00 Brno
Česká republika

+420 608 773 309

chciprojektod@quantumsoft.cz

quantumsoft.cz

Sledujte nás
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací
Souhlasím